Visit Sweden

Sveriges offisielle nettside for turisme og reiseinformasjon

Riksgränsen, Lappland
Foto: Helena Wahlman/imagebank.sweden.se

Praktisk informajson

Pass og toll

Reisende med gyldig pass fra EU og Nord-Amerika kan oppholde seg tre måneder i Sverige. Borgere fra andre land bør sjekke reglene med den svenske utenriksstasjonen i sitt hjemland.

Sverige er med i Schengen-avtalen som er en avtale om ubegrenset bevegelse for personer i Europa. Dette samarbeidet omfatter kun kontroll av personer som reisende, og påvirker ikke EU-reglene i forhold til fri transport av varer, tjenester og kapital.

Når man reiser innenfor Schengen-området omfattes du av de samme lovene som å reise innenlands når det gjelder kontroll av personer. Du trenger derfor ikke å vise pass når du reiser i Schengen-området, men du bør ha med deg passet for å kunne dokumentere din nasjonalitet i forhold til andre forhold når du reiser til et annet Schengen-land. Dette gjelder også barn.

Reisende fra Schengen-området blir kontrollert ved inn- og utreise. Man sjekker identitet og passets gyldighet. Reisende sjekkes også opp mot et felles politiregister (Schengen informasjonssystem). Dersom du reiser til et annet Schengen-land er reglene stort sett de samme. Du finner mer informasjon om Schengen på Luftfartsverkets hjemmeside. Island og Norge er assosierte medlemmer.

Du bør alltid ha med deg pass når du reiser i utlandet.