Visit Sweden

Sveriges offisielle nettside for turisme og reiseinformasjon

Camping by the water, Skåne
Foto: Apelöga/imagebank.sweden.se

Fakta

Viktig informasjon angående skogbrannene i Sverige

Pågrunn av det varme været i Sverige, er det ekstremt høy skogbrannfare. Det er fullstending ildforbud i Sverige i nå, så det er helt ulovlig å grille og tenne bål på offentlige områder.

Åpen ild er helt forbudt. 

Dette betyr at det er FORBUDT å tenne bål og grille i skogområder og på offentlige områder. Forbudet gjelder også for engangsgriller, tilrettelagte bålplasser og grillplasser på offentlige områder, for eksempel strender, campingplasser og parker.

Husk at du alltid er ansvarlig for sikkerheten og at du kan bli holdt ansvarlig og straffet for brann og hvis du bryter forbudet. 

Melding fra MSB: 

Risikoen for brann vil nå ekstreme nivåer denne uken. Vennligst hvis varsomhet og respekt for forbudet mot ild. Les hele meldingen hvis du har tenkt deg på ferie til Sverige i nær fremtid. Les hele meldingen her (tekst fra MSB)

Det tørre og varme været forsetter i hele Sverige. Risikoen for brann vil nå ekstreme nivåer denne uken. Fire kritiske skogbranner rammer landet akkurat nå, og det er veldig høy risiko for flere, spesielt i de sørlige områdene og i Mälerdal regionen. En liten gnist kan raskt spre seg og få alvorlige konsekvenser.

Sitasjonen er veldig alvorlig. MSB (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) ber alle ta ansvar og følge de lokale forbudene mot ild. 

Det er et generelt ildforbud i Sverige. Dette gjelder også bålplasser. Forbudene er bestemt av Länsstyrelsen, så reglene varierer fra sted til sted. I noen områder er det forbudt å grille i egen hage. Hvis du røyker, vennligst ikke kast fra de noen ulmende sigaretter. Vennligst bruk telefonnummer 112 for akutte farer for liv og helse, og ikke for generell informasjon. Vennligst les mer på krisinformation.se for mer informasjon